Ποιοι είμαστε          Αποθήκευση - φύλαξη εγγράφων        Ψηφιοποίηση - scanning          Επικοινωνία
 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Κάνοντας χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μετατρέπουμε τα έγγραφα που διατηρούνται και φυλάσσονται σε μορφή χαρτιού, σε αρχεία ψηφιοποιημένης επεξεργασίας. Παρέχουμε έτσι στον πελάτη, τη δυνατότητα εύκολης και άμεσης πρόσβασης σε αυτά. Με απόλυτο σεβασμό στα ιδιαίτερα εταιρικά χαρακτηριστικά του πελάτη μας επιδιώκουμε την επίτευξη του βασικού μας στόχου: τη διαμόρφωση συνθηκών που εξασφαλίζουν τη μείωση του κόστους διαχείρισης (καλύτερη λειτουργία, σωστή και άμεση πληροφόρηση, απασχόληση εργατικού δυναμικού σε παραγωγικές δραστηριότητες κλπ).

Οι κύριες φάσεις της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι:

Τυποποίηση των πρακτικών

Αυτή η φάση περιλαμβάνει τις εργασίες της φυσικής προετοιμασίας των εγγράφων, πριν από την εισαγωγή τους στις συσκευές scanner. Οι επιμέρους αυτές εργασίες είναι οι ακόλουθες:

.  ομαδοποίηση - κατηγοριοποίηση των εγγράφων σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη.
.  αφαίρεση μεταλλικών αντικειμένων (συνδετήρων, συρραπτικών κλπ)
.  εξαφάνιση ενδεχόμενων πτυχών από τα χαρτιά έτσι ώστε να είναι έτοιμα για σάρωση.
.  τοποθέτηση των εγγράφων στη συσκευή scanner, σύμφωνα με την ομαδοποίηση που έχει ήδη γίνει στην αρχή της πρώτης φάσης.

Σάρωση των πρακτικών

Τα έγγραφα ψηφιοποιούνται μέσω χρήσης επαγγελματικών scanners, με την ταυτόχρονη εισαγωγή λέξεων κλειδιών που έχουν οριστεί ως φίλτρα αναζήτησης, σε συνεργασία με τον πελάτη. Στην ποιότητα των εικόνων που προκύπτουν από τη σάρωση, πραγματοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι:

.  επαλήθευση των σκαναρισμένων εγγράφων
.  καθαρισμός του image των αρχείων
.  αφαίρεση των λευκών φύλων
.  περιστροφή των εικόνων με την κατεύθυνση της γραφής
.  rescan εγγράφων σε περίπτωση που δεν έχουν σαρωθεί με ικανοποιητική 
ποιότητα.

Τα αρχεία που θα δημιουργηθούν, μπορούν να παραδοθούν σε μορφή .tif, pdf ή jpg, ακολουθώντας αυτό που θα προτείνει ο πελάτης.