Ποιοι είμαστε          Αποθήκευση - φύλαξη εγγράφων        Ψηφιοποίηση - scanning          Επικοινωνία
 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η υπηρεσία προβλέπει το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη διαχείριση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη. Όλες οι φάσεις της διαχείρισης υποστηρίζονται με τρόπο που επιτρέπει τον έλεγχο της εργασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, οποιαδήποτε στιγμή. Η υπηρεσία μας περιλαμβάνει τη διαχείριση της ροής της αλληλογραφίας, εισερχόμενης και εξερχόμενης, μέσω πραγματοποίησης των ακόλουθων εργασιών:

Εισερχόμενη αλληλογραφία

.  παραλαβή των εγγράφων από το Ταχυδρομείο ή από οποιαδήποτε εταιρία courier
.  διανομή της αλληλογραφίας στους παραλήπτες σε μορφή χαρτιού ή σε ηλεκτρονική μορφή στις αντίστοιχες φυσικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις
. καταγραφή των εργασιών σε σχετικό software

Εξερχόμενη αλληλογραφία

.  παραλαβή των εγγράφων από τα γραφεία του πελάτη
.  τοποθέτηση σε φακέλους και αποστολή
.  καταγραφή των εργασιών σε σχετικό software