Ποιοι είμαστε          Αποθήκευση - φύλαξη εγγράφων        Ψηφιοποίηση - scanning          Επικοινωνία
 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΡΙΤΩΝ

Το σύστημα ασφάλειας της αποθήκης περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

.  περιφρούρηση του χώρου 24 ώρες το 24ωρο σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρία φύλαξης.  
.   συνεχή λήψη με κάμερες τοποθετημένες σε στρατηγικά σημεία και καταγραφή των συμβάντων σε κεντρική μονάδα ελέγχου.
.  κεντρικός συναγερμός συνδεδεμένος με εταιρία φύλαξης 24ωρης παρακολούθησης.
.  η είσοδος των επισκεπτών επιτρέπεται κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας και μόνο εφόσον υπάρχει εξουσιοδότηση εκ μέρους κάποιου υπευθύνου από την πλευρά του επισκεπτόμενου. Συγχρόνως η παρουσία στελέχους της εταιρίας μας καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης εγγυάται ότι δε θα υπάρξει πρόσβαση σε διαφορετικά  
έγγραφα από εκείνα για τα οποία έχει εξουσιοδοτηθεί.
.  η επίσκεψη των συντηρητών, προμηθευτών ή διαφόρων τεχνικών γίνεται μόνο κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας και αφού προηγηθεί πιστοποίηση του ατόμου και του λόγου της επίσκεψής του.
. Στην περίπτωση κατά την οποία οι τεχνικοί διεξάγουν εργασίες σε τμήμα της αποθήκης όπου υπάρχουν αρχεία που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα, συνοδεύονται πάντα από κάποιο υπεύθυνο της εταιρίας της οποίας τα αρχεία φυλάσσονται στο συγκεκριμένο τμήμα. Εκτός ωραρίου εργασίας, είναι δουλειά του φύλακα του χώρου να πραγματοποιήσει την αναγνώριση και να καταγράψει την είσοδο του ατόμου, καθώς και να παρακολουθεί το άτομο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.